• Babki Cukiernia Marek Gagatek CMG
Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka czekoladowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka marmurkowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka piaskowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka pomarańczowo-czekoladowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka jogurtowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka z żurawiną

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Piernik kasztelański