• Babki Cukiernia Marek Gagatek CMG
Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babeczka wielkanocna

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka w czekoladzie

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Baranek wielkanocny

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babeczka wielkanocna z kurczakiem

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka czekoladowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka marmurkowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka piaskowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka pomarańczowo-czekoladowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka jogurtowa

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Babka z żurawiną

Babki i pierniki CMG Cukiernia Marek Gagatek

Piernik kasztelański